AKTUALITY
4. 5. 2018 Společnost UNIGEO a.s. obhájila „ISO certifikace“

více >>

17. 7. 2015 Fúze UNIGEO a.s. a Touzimsky Geo, a.s.

více >>

13. 3. 2014 Základní zpráva a další služby v oblasti integrované prevence (IPPC)

UNIGEO a.s. - Divize Geologie a Životního Prostředí zajišťuje zpracování Základní zprávy dle § 4a novely zákona o integrované prevenci (zákon č. 69/2013 Sb.) a další služby v oblasti integrované prevence (IPPC) více >>

9. 1. 2014 Spolupráce UNIGEO a. s. s VŠB-TU Ostrava

Mezi firmou UNIGEO a.s. Ostrava a VŠB-TU Ostrava existuje dlouhodobá spolupráce na různých úrovních a to jak při společném řešení odborných problémů, tak i při zvyšování vzdělání. V současnosti spolupracují odborníci z Divize Saneko s fakultami FAST (Fakulta stavební) a HGF (Fakulta hornicko-geologická) na mnoha úrovních. více >>

3. 1. 2014 ČOV a SEPTIKY - zajišťujeme vyjádření odborně způsobilé osoby (vyjádření hydrogeologa)

ČOV a SEPTIKY - vyjádření odborně způsobilé osoby (vyjádření hydrogeologa) jako podklad pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností). Nakládání s odpadní vodou pro individuální stavby (rodinné domy, rekreační objekty až do 50EO). více >>

3. 1. 2014 STUDNY - vyjádření odborně způsobilé osoby (hydrogeologa) jako podklad k vydání o povolení nakládat s podzemní vodou

STUDNY - POVOLENÍ NAKLÁDAT S PODZEMNÍ VODOU více >>


VÝZNAMNÉ INFORMACE

MOTTO: Nejvyššími hodnotami pro UNIGEO a.s. je spokojenost zákazníka, kvalita práce, bezpečnost a ochrana životního prostředí.


 

 

 

      


       

 

>> Certifikované manažerské systémy

>> Akreditované útvary