Ložisková geologie kapalných a plynných uhlovodíků

Divize GASOIL

UNIGEO a.s.
Místecká 329/258
702 00 Ostrava – Hrabová

Zástupce ředitel divize 
vedoucí střediska geologické legislativy a správy ložisek 
Ing. Jiří Juhas
tel.: 596 706 253 
mobil: 724 612 205
e-mail: juhas.jiri@unigeo.cz