Inženýrská geologie a inženýrsko geologický průzkum

Divize geologie a životního prostředí
UNIGEO a.s.
Místecká 329/258
720 00 Ostrava-Hrabová


Ředitel divize
Ing. Vladan Podroužek
Tel: 596 706 290
mobil: 602 520 209
E-mail: podrouzek.vladan@unigeo.cz

Sekretariát divize:
tel.: 596 706 289

Středisko inženýrské geologie a geologie nerud
Vedoucí střediska:
Ing. Marek Paliza
tel.: 596 706 296
mobil: 724 612 203
e-mail: paliza.marek@unigeo.cz