Základní zpráva a další služby v oblasti integrované prevence (IPPC)

UNIGEO a.s. - Divize Geologie a Životního Prostředí zajišťuje zpracování Základní zprávy dle § 4a novely zákona o integrované prevenci (zákon č. 69/2013 Sb.) a další služby v oblasti integrované prevence (IPPC)

Nabízíme služby v oblasti integrované prevence (IPPC)

Základní zpráva

IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění se řídí zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění. Zákon se vztahuje na všechny průmyslové subjekty, které mají provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 tohoto zákona a splňují dané kapacitní limity.

 Co nabízíme?

  • Komplexní zpracování žádosti o vydání/ změnu integrovaného povolení v rozsahu aktuálních legislativních požadavků.
  • Zastupování klienta při projednání žádosti s příslušnými úřady.
  •  Zpracování zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení v rozsahu vyhlášky č. 288/2013 Sb.
  • Nově nabízíme vypracování základní zprávy dle § 4a novely zákona o integrované prevenci (zákon č. 69/2013 Sb.), která nabyla účinnosti v březnu 2013.

Kdo základní zprávu předkládá?

Povinnost zpracovat základní zprávu se vytahuje na provozovatele, v jehož zařízení jsou používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod.

Kdy jsou provozovatelé povinni předložit základní zprávu úřadu ke schválení?

  • Provozovatelé nových zařízení v rámci žádosti o integrované povolení. 
  • Provozovatelé stávajících zařízení předloží základní zprávu úřadu ke schválení v rámci prvního řízení o změně IP, zahájeného po 7. lednu 2014. 
  • Provozovatelé stávajících zařízení nově zařazených do působnosti IPPC předloží základní zprávu jako součást žádosti o vydání integrovaného povolení.

Kdo může základní zprávu zpracovat?

Základní zprávu mohou zpracovávat pouze odborně způsobilé osoby podle §3 a §3a  zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, tj. držitel odborné způsobilosti v oblasti hydrogeologie, sanační geologie nebo environmentální geologie.
 

     

 

Kontaktní adresy:

UNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava- Hrabová
UNIGEO a.s., Bezručova 144, 793 76 Zlaté Hory v Jeseníkách

Kontaktní osoby:

pracoviště  Ostrava

Mgr. Vladimíra Hoňková, tel. 596 706 294,
honkova.vladimira@unigeo.cz
Ing. Jana Cholevová, tel. 596 706 294,
cholevova.jana@unigeo.cz

pracoviště Zlaté Hory
tel: +420 584 425 071, +420 584 425 307,

Užitečné odkazy - viz zde