Ložisková geologie kapalných a plynných uhlovodíků

1994-2001: Účast na pilotním programu MŽP zaměřeném na zhodnocení potenciálu české části hornoslezské pánve z hlediska možnosti využití uhelného metanu (Coalbed Methane); realizovány 4 hluboké vrty orientované na uhelné sloje ostravského souvrství; podíl na zpracování souhrnné ZZ "Komplexní zhodnocení programu CBM" (2001)

1998-2007: Účast na hodnocení perspektivnosti nových území z hlediska výskytu ložisek ropy a zemního plynu v rámci kooperace se zahraničními partnery (Kanada, Calgary - Antrim Energy Inc., Geocan Energy Inc., Austrálie, Perth - Carpathian Resources Ltd.):

 • Příborsko-oldřichovický hřbet (PÚ Komorní Lhotka, Vyšní Lhoty, Smilovice),
 • Krásenská elevace (PÚ Krásná p.L.h., Morávka),
 • Miocénní plynonosné formace hornoslezské pánve (PÚ Mošnov, Mořkov-Frenštát),
 • Subbeskydský stupeň (PÚ Zubří, Dolní Bečva, Čeladná),
 • Jablunkovská deprese (PÚ Hrádek n.O.),
 • Oblast Vídeňské pánve (PÚ Morava),
 • JV svahy Českého masívu (PÚ Roštín, Bučovice)
 • Provedení a vyhodnocení 145 km 2D seismických profilů v průzkumných územích na Jižní a Severní Moravě
1995-2007: Zajištění nových dobývacích prostorů pro ropu a zemní plyn v oblastech s pozitivními výsledky vyhledávání a průzkumu:
 • DP Rožnov pod Radhoštěm (1995)
 • DP Komorní Lhotka I (1997)
 • DP Morávka (2000),
 • DP Krásná pod Lysou horou (1996)
 • DP Komorní Lhotka (1997)
 • DP Krásná pod Lysou horou I (2002),
 • DP Janovice (2003)