Sanace svahů, zemních zářezů a staveb


Žulová, Žulová – Tomíkovice – sanace sesuvů
Město Žulová, 2011

Česká Ves č.p. 515 – sanace sesuvu
Obec Česká Ves, 2011

Oprava skalního řícení v km 17,050-17,200 Velké Karlovice – Vsetín
TOMI REMONT a.s., 2011

Odstranění havárie – sesuv svahu Paskov – Lískovec
TOMI REMONT a.s., 2010

SO 58-33-91 Ošelín - Pavlovice, sanace skal trati Stříbro – Planá
Skanska a.s., Praha, 2009-2011

Ochrana skalní stěny u koleje č. 2 km 202,700 – 203,230 Chomutov – Cheb
SŽDC s.o., SS Plzeň, 2009-2010

Buchlovské kopce, sanace sesuvu, km 48,988 - 49,010
DSH-Dopravní stavby, 2009

Rekonstrukce svahu zářezu v km 202,700 – 203,230 Chomutov – Cheb
SŽDC s.o., SS Plzeň, 2008-2009

PHS SO 701 Nošovice
IDS Olomouc, 2008

Propojení silnic – spojka S1 v Opavě
KARETA s.r.o., 2008

Rekonstrukce svahu zářezu trati Chomutov – Cheb, km 202,700 – 203,230
SŽDC s.o., SS Plzeň, 2008

Oprava podjezdu 55-008p v Přerově – Předmostí – havarijní stav
ŘSD ČR, Správa Olomouc, 2008

Sanace podzákladí školní budovy v Hradci Králové
STAVER s.r.o. Luže, 2008

Stabilizace sesuvu nad vodovodním přivaděčem Lidečko
Obec Lidečko, 2007-2008

Sanace sesuvu silnice I/49 Zádveřice
ŘSD ČR, Správa Zlín, 2007-2008

Rekonstrukce železničního spodku v km 291,750-292,540 žst. Petrovice u K. – st. hranice
SŽDC s.o., SS Olomouc, 2007-2008

I/50 – Buchlovské hory, sanace sesuvu km 45,45, 1. a 2. etapa prací
ŘSD ČR, Správa Zlín, 2006-2008

Zajištění starých důlních děl v OKD
DPB Paskov, 2000 – 2007

Monitoring zajištěných starých důlních děl v OKD
MŽP Praha, 2001 - 2007

Oprava sesuvu náspu v km 51,650-51,750 žst. Žlutice
GJW Praha spol. s r.o., 2007

Sanace skalních zářezů na trati Studenec – Křižanov
Chládek a Tintěra spol. s r.o., závod Havlíčkův Brod, 2007

Rekonstrukce 1.TK Ústí nad Labem – Boletice
Chládek a Tintěra spol. s r.o., závod Litoměřice, 2006


Stabilizace sesuvu svahu ul. Televizní, Ostrava-Lhotka
G-Consult, spol. s r.o. Ostrava, 2006

Sanace svařeniny km 7,800-7,500 trati Bylnice – Horní Lideč
SŽDC s.o., SS Olomouc, 2005

Stabilizace sesuvu Vsetín – Janišov
Město Vsetín, 2005

Sanace zárubní zdi km 215,000-216,000 trati Chomutov – Cheb
SŽDC s.o., SS Plzeň, 2005

ČD DDC, Průjezd železničním uzlem Choceň
Metrostav a.s. Praha, 2004

Sanace zářezu v km 135,900-136,500 trati Plzeň – Česká Kubice
SŽDC s.o., SS Plzeň, 2004

ČD DDC Oprava sesuvu svahu km 443,000-443,300 trati Plzeň – Cheb
SDC Karlovy Vary, 2003

ČD DDC Sanace zářezu trati Chomutov – Cheb
ČD, a.s., SS Plzeň, 2003

Sanace podchodů v žst. Šakvice, Zaječí, Podivín
ŽS Brno a.s., 2002

Sanace zářezu železniční trati km 204,620 - 204,975 trati Chomutov – Cheb
ČD, a.s., SS Plzeň, 2002


Kontakty :

Ing. Martin Galvánek, tel. 596 706 260, galvanek.martin@unigeo.cz