Stavební práce

Speciální stavební činnosti

Kanalizace Suchdol nad odrou II. etapa – opěrná zídka
STRABAG a.s. Ostrava, 2012

R48 Rychaltice – gabionová stěna
Lesostavby FM a.s., 2012

Oprava povodňových škod Frýdlant n.O. – Ostravice – rekonstrukce žel. propustku
SŽDC, s.o., SDC Ostrava, 2011

Oprava opěrné zdi u Senice Lidečko
ALGON Cheb, 2010

Modernizace trati Votice – Benešov
VIAMONT DSP a.s., 2010

SMT – podzim 2009
TOMI REMONT a.s., 2009-2010

Bystřice nad Olší, Jablunkov-Návsí, SO 13-19-03, 13-19-12, 14-19-01, 14-19-05 /  rekonstrukce mostů a propustků
TCHAS spol. s r.o., 2009

I/47 Severní spoj v Ostravě
ODS Ostrava, 2008

Rekonstrukce mostů v Šenově
ODS Ostrava, 2008

Průjezd železničním uzlem Kolín
Metrostav a.s. Praha, 2008

Rozšíření a zvýšení protihlukových clon v Nošovicích
IDS Olomouc, 2008

Optimalizace trati st. hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší,
SO 16-16-05 Opěrné zdi v km 305,410–305,550
TCHAS spol. s r.o. Ostrava, závod Ingstav Brno, 2008

Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice – SO 91-44-01 Záporové pažení
Skanska DS a.s. Olomouc, 2007

Přípravné a rekultivační práce na PZP Štramberk a Třanovice
MND servisní a.s. Hodonín, 2007

Průmyslová zóna Nošovice, napojení na silnici III/4774 – SO 701 Protihlukové stěny
ODS Dopravní stavby Ostrava, 2007

ČD, Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor
PSVS a.s. Praha, Chládek a Tintěra spol. s r.o., závod Litoměřice, Bogl a Krýsl, k.s., 2007

D 47 Ostrava – Lipník nad Bečvou, SO 208, 210, 213 a 253 Provedení dlažeb
Bogl a Krýsl, k.s. Litoměřice, 2007

D 47 Rudná – Hrušov, SO 8112 Přeložka Rudná – opěrná zeď
SSŽ Hradec Králové, 2006-2007

ČD, Přerov – Olomouc, SO 14-15-04 Protihluková stěna
VIAMONT DSP a.s. Ústí nad Labem, 2006

Optimalizace tratě Břeclav – st. hr. SR,
SO 02-15-02 PHS, SO 02-19-07, 02-19-08, 02-19-09 Rekonstrukce mostů a propustků
VIAMONT DSP a.s. Ústí nad Labem, 2006

ČD DDC, Optimalizace traťového úseku Zábřeh na Moravě – Krasíkov
VIAMONT DSP a.s. Ústí nad Labem, 2005

Silnice I/55 Horní Moštěnice, SO 204 Protihlukové stěny
Bogl a Krýsl, k.s. Litoměřice, 2005

Dálnice D 47, Bílovec – Ostrava-Rudná, SO 206, 207, 210, 255 Piloty
Skanska DS a.s. Prostějov, 2004

ČD DDC, Optimalizace traťového úseku Zábřeh na Moravě – Krasíkov
SO 42-19-06, 42-19-07, 42-19-08 Piloty, mikropiloty, štětovnice
Bogl a Krýsl, k.s. Litoměřice, 2004

Vodohospodářské stavby

Baheník, PP Baheníku Ostravice
Lesy ČR, s.p., Správa toků povodí Odry, 2011-2012

VD Letovice, oprava návodního líce
Povodí Moravy, s.p., 2009

Morava – Olomouc, oprava ochranných hrází
Povodí Moravy, s.p., 2008

Hučivá Desná km 0,0-7,5, přehrážky - I. etapa
Povodí Moravy Brno, 1999 - 2000

Hučivá Desná km 0,0-7,5, drsné skluzy
Povodí Moravy Brno, 1999 - 2000

Bystřička km 0,000 - 10,300 Dřevohostice - Bystřice pod Hostýnem
Povodí Moravy Brno, 2000 - 2001

Bystřička Chvalčov - úprava koryta
Povodí Moravy Brno, 2000 - 2001

Olše km 29,130 - 29,510 "R"
Povodí Odry, závod Frýdek – Místek, 2002

Desná II. etapa část B km 30,49-33,20
D.I.S. Brno, spol. s r.o., 2003
Merta Vernířovice – revitalizace
Ekostavby Brno a.s., 2003

Vendryňka – úprava vodoteče
ODS Dopravní stavby Ostrava a.s., 2003-2004

Morava, Postřelmov – hráz PB
Ekostavby Brno a.s., 2004

Brtnice, Předín, Opatov – oprava toku
Povodí Moravy s.p. Brno, 2005

Provedení úprav pod mostem přes řeku Olši v km 42,47
ODS Dopravní stavby Ostrava a.s., 2006


Kontakty :

Ing. Martin Galvánek, tel. 596 706 260
e-mail: galvanek.martin@unigeo.cz


Ing. Václav Hrachovina, tel. 775 865 841
e-mail: hrachovina.vaclav@unigeo.cz