Inženýrské činnosti


Humanizace SDD v intravilánu města Ostravy
KR Ostrava, 2012

CHOPAV V
SDS EXMOST, spol. s r.o., 2011-2017

CHOPAV III
REKULTIVACE Ústí nad Labem, 2011-2012

CHOPAV II
REKULTIVACE Ústí nad Labem, 2010-2012

Přípravné a rekultivační práce Kaczyce
ZRG Krosno PL, 2011

Aktualizovaný projekt č. 35 Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla - atmogeochemie
Green Gas DPB a.s. Paskov, 2010-2019

CHOPAV I
REKULTIVACE Ústí nad Labem, 2010

Sanace BorsodChem MCHZ
BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava, 2009-2010

Podzemní úpravy sond lokalita Žukov – příprava a likvidace pracovišť
ZRG Krosno PL, 2009-2010

Likvidace panelové plochy Krásná
MND Servisní, 2008

Příprava a likvidace pracovišť podzemních sond plynových zásobníků Třanovice a Štramberk
MND Servisní, průběžně
 

Pozemní stavby
Výstavba PZP Třanovice
Transgas a.s., 1997 - 2000

Rekultivace skládky Duslo Šala
Duslo Šala a.s., SR, 1997 - 2000

Podzemní oprava vrtů na PZP Štramberk
Transgas a.s., 2002

Skládka Rožnov pod Radhoštěm
MěÚ Rožnov p.R., 2001 - 2002

Demolice budovy Kooperativy v Brně
Kooperativa, pojišťovna a.s., 2003

Statické zajištění budovy rozvodny a kompresorovny
Důl Lazy, OKD a.s., 2001 - 2002

Výstavba V. etapy skládky
Frýdecká skládka a.s., 2004

Centrální spisovna II., III. etapa
Centrální podatelna Kooperativa a.s. 2004 – 2006

TŽ Třinec – sanace – stavební práce
MF ČR, 2004 – trvá

Zajištění SDD v ČR
MŽp ČR, 2004 – trvá

Monitoring v minulosti zlikvidovaných SDD, vrtů a objektů v OKR
MŽP ČR, 2001 – 2008

 

 

Kontakty :

Ing. Mojmír Urbanec, tel. 596 706 204
e-mail: urbanec.mojmir@unigeo.cz


Tomáš Mičulek, tel. 596 706 216
e-mail: miculek.tomas@unigeo.cz