Laboratorní analýza vod a půd

Laboratoř má akreditovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO /IEC 17 025:2005 a vlastní Osvědčení o akreditaci vydané ČIA o.p.s. pro zkušební laboratoř č.1412.3.

ČSAD Ostrava a.s.
Správa společnosti
Vítkovická 2
709 19 Ostrava – Moravská Ostrava

Ing. Eliška Kokotková
Inženýrská geologie a geologický průzkum
Krestova 19
705 00 Ostrava 3

K – GEO s.r.o.
Masná 1
702 00 Ostrava 1
 

Bc. Milan Kolář MBA
(tel.:596 382 311)
Bohumínská 1876/2
Karviná – Nové Město