Ložisková geologie nerudních surovin

KAPITOLY:
 

Průzkumy ložisek nerud
Zahraniční akce
Geologické dokumentace povrchové těžby
Studie
Posudková činnost
Mapy konstrukce a vysvětlivky

 

 

Průzkumy ložisek nerud

 

MARIÁNSKÁ SKÁLA – PŘEPOČET ZÁSOB VÝHRADNÍHO LOŽISKA
DOBET, spol.s.r.o, 2015
 
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE LOMŮ A PÍSKOVEN (NAPŘ. HRABŮVKA, BĚLKOVICE, POHLED, BÍLÝ KÁMEN...)
ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK, a.s., 2007-2015
 
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE LOMŮ A PÍSKOVEN (MARIÁNSKÁ SKÁLA, KRÁSNÝ LES, KRHANICE, OSTROŽSKÁ NOVÁ VES, POLEŠOVICE)
DOBET, spol. s r.o., 2013-2015


ŽERANOVICE-PŘEPOČET ZÁSOB CIHLÁŘSKÉ SUROVINY, ZMĚNA CHLÚ / OBEC ŽERANOVICE, 2013-2014
 

HUSTOPEČE NAD BEČVOU-PŘEPOČET ZÁSOB A NÁVRH NA ODPIS ZÁSOB / Českomoravský štěrk, a.s., 2013-2015

 

BOŽICE-PŘEPOČET ZÁSOB LOŽISKA, NÁVRH ZMĚNY DP
 Českomoravský štěrk, a.s., 2013
 

KRÁSNÝ LES-PŘEHODNOCENÍ VÝPOČTU ZÁSOB LOŽISKA
 DOBET, spol.s.r.o.., 2010, 2013
 

OLŠANY-NÁVRH NA ODPIS ZÁSOB
Českomoravský štěrk, a.s., 2013 
 

HULÍN-BÍLANY-VÝPOČET ZÁSOB
Českomoravský štěrk, a.s., 2013

 
POLEŠOVICE I - PRŮZKUM A VÝPOČET ZÁSOB ŠTĚRKOPÍSKŮ
DOBET, spol.s.r.o.., 2009 - 2011

 
OSTROŽSKÁ NOVÁ VES-PŘEHODNOCENÍ VÝPOČTU ZÁSOB LOŽISKA
 DOBET, spol.s.r.o.., 2011

 
KRHANICE-PŘEHODNOCENÍ VÝPOČTU ZÁSOB LOŽISKA
 DOBET, spol.s.r.o.., 2010

 
MALETÍN-VÝPOČET ZÁSOB LOŽISKA KAMENE
 SALI-int., s.r.o., 2009

 
PAVLICE-LOŽISKOVÝ PRŮZKUM A VÝPOČET ZÁSOB LOŽISKA KAMENE
 MADEST, s.r.o. Šafov, 2009

 
PROSPEKCE V OKOLÍ LOŽISKA, VÝPOČTY NEBO PŘEPOČTY ZÁSOB, LOŽISKOVÉ A TĚŽEBNÍ PRŮZKUMY KAMENE A ŠTĚRKOPÍSKU
- NOVÁ VES U LITOVLE
- JABLONNÉ NAD ORLICÍ
- TASOVICE
- VÝKLEKY
- MANKOVICE
- ONDRATICE
Českomoravský štěrk, a.s., 2008-2009

 
POLICE - LOŽISKOVÝ PRŮZKUM PÍSKU
 Obec Police, Loučka, 2008

 
HORNÍ ŽLEB – VÝPOČET ZÁSOB
 Kamenolomy ČR a.s., 2007

 
ZÁBŘEH NA MORAVĚ-KAMENOLOM RAČICE, ROZBOR TĚŽEB. PROSTORU
 UNING s.r.o. Šumperk, 2003

 
KARVINÁ-LOUKY NAD OLŠÍ, PLÁN POSTUPU TĚŽBY ŠTĚRKOPÍSKU A VÝPOČET ZÁSOB LOŽISKA ŠTĚRKU
 OKD, Doprava a.s. , 2003

 
JAKUBČOVICE NAD ODROU, TĚŽEBNÍ PRŮZKUM
 Firma Hájek, 2003


 

Zahraniční akce

 

Kazachstán
 KAZACHSTÁN-DŮL DUBOVSKAYA-REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE / BÁNSKÉ PROJEKTY OSTRAVA, a.s., 2011

 
Mongolsko - Zaamar
 PŘEPOČET ZÁSOB ROZSYPOVÉHO LOŽISKA ZLATA
 Mongolsko, 2008

 
Mongolsko - Sergelen
 LOŽISKOVÝ PRŮZKUM, PODROBNÝ PRŮZKUM ROZSYPOVÉHO  LOŽISKA ZLATA
 Mongolsko, 2007

 
Venezuela
 GEOLOGICKÝ PRŮZKUM LOŽISKA UHLÍ V ZÓNĚ FRANJA  NORORIENTAL
 Carbosuroeste c.a., San Cristobal, 1992


Jemen (Aden)
 GEOLOGICKÉ MAPOVÁNÍ NA PLOŠE 16. TIS. KM2
 Department of Geology and Mineral Exploration , 1984 – 1987

 
Kuba
 LOŽISKOVÝ PRŮZKUM LOŽISEK KAOLÍNŮ DUMANUCCOS, CERRO
 CAISIMU A CIHLÁŘSKÝCH HLÍN CIEGO DE AVILLA, LAS TUNAS
 Ministerstvo geologie, 1979 – 1984Geologické dokumentace povrchové těžby
 

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE LOMŮ A PÍSKOVEN  (NAPŘ. HRABŮVKA, BĚLKOVICE, POHLED, BÍLÝ KÁMEN...)
 Českomoravský štěrk, a.s., 2007-2015

 

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE LOMŮ A PÍSKOVEN (MARIÁNSKÁ SKÁLA, KRÁSNÝ LES, KRHANICE, OSTROŽSKÁ NOVÁ VES, POLEŠOVICE) / DOBET, spol. s r.o., 2013-2015
 

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE LOMŮ A PÍSKOVEN (NAPŘ. HRABŮVKA, BĚLKOVICE, POHLED, BÍLÝ KÁMEN...)
Českomoravský štěrk, a.s., 2007-2014

 
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE LOMŮ A PÍSKOVEN (MARIÁNSKÁ SKÁLA, KRÁSNÝ LES, KRHANICE, OSTROŽSKÁ NOVÁ VES, POLEŠOVICE) / DOBET, spol. s r.o., 2013

 
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE HLINIŠTĚ ŽOPY A MALENOVICE U ZLÍNA /  Zlínské cihelny s.r.o., 2008

 
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE PÍSKOVNY BZENEC
 KM BETA MORAVIA s.r.o., 2007-2008

 

Studie

 

BÍLÝ KÁMEN - PŘEDPROJEKTOVÁ STUDIE
Českomoravský štěrk, a.s., 2012

 
OPAVA OKRES-STUDIE NEVÝHRADNÍCH LOŽISEK STAVEBNÍHO KAMENE
 JANKOSTAV, spol.s.r.o.., 2010

 
KRAJSKÁ STUDIE LIMITŮ TĚŽBY - HRADEC KRÁLOVÉ
 Královehradecký kraj, 2006 – 2007


Posudková činnost

 

VITOŠOV – OPONENTNÍ POSOUZENÍ PŘEPOČTU ZÁSOB
VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o, 2015 


DRŽOVICE-EXPERTÍZA LIKVIDAČNÍHO VÝPOČTU ZÁSOB CIHLÁŘSKÉ SUROVINY
 Petr Očenášek, 2011

 
DŮL CENTRUM
 expertíza výpočtu zásob hnědého uhlí
 HaE Projekt, s.r.o., 2009Mapy konstrukce a vysvětlivky

 

ODKRYTÁ GEOLOG. MAPA PALEOZOIKA ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE 1 : 100 000,
 Geologie ČHP – dílčí kapitoly
 MŽO ČR, 1997

 
KONSTRUKCE MAP 97 – ZHODNOCENÍ MAP POVRCHU KARBONU PRO VAV 630/97 GEODYNAMICKÝ MODEL ČESKÉHO MASÍVU A ZÁPADNÍCH KARPAT V LISTECH ZM ČSFR 1: 25 000
ČGÚ Praha, 1997