Hydrogeologie a hydrogeologický průzkum

KAPITOLY:

Hydrogeologické průzkumy a posudky
Zasakování dešťových a odpadních vod
Monitoring znečištění podzemní vody


 

Hydrogeologické průzkumy a posudky

 

OSTRAVA-KŘIVA-KONTAMINACE
 ČAPUCHOVÁ LUDMILA,  2015

 

VIDNAVA-P.Č.1020-VZ          
MĚSTO VIDNAVA, 2015

 

TŘINEC – VÁLCOVNA-REŠERŠE
TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.

 

Posudky pro posouzení možnosti zasakování dešťových a odpadních vod pro drobné odběratele v lokalitách Hrabová, Polanka n. O., Komárov, Zábřeh u Hlučína, Javorník a další (2015)

 


MIKULOVICE – VODNÍ ZDROJ – HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM
OBEC MIKULOVICE,  2014
 

MĚSTO ALBRECHTICE – ŽÁRY – VODNÍ ZDROJ
 VELLUTO, a.s.,  2014
 

OPRECHTICE – MEZIDEPONIE POPELOVIN – KONTROLA VRTU sV-8 A POSUDEK
 BIOCEL PASKOV, a.s.,  2014
 

NÁVSÍ – P.Č. 2107/4 – VODNÍ ZDROJ
 ING. DAVID DOBEŠ,  2014
 

KRÁSNÁ – P.Č. 1621/3 ČERPACÍ ZKOUŠKA
 ING. VYBÍRAL,  2014-2015
 

PETROVICE U KARVINÉ – P.Č. 31-VRTY PRO TEPELNÉ ČERPADLO
 DIVIZE DGB, 2014
 

MIKULOVICE U JESENÍKU – P.Č. 683-VRTY PRO TČ
 OBEC MIKULOVICE, 2014
 

MIKULOVICE U JESENÍKU – P.Č. 2830-VRTY PRO TČ
 DIVIZE DGB, 2014
 

OSTRAVA-HRABOVÁ, P.Č.. 706/15-ČERPACÍ ZKOUŠKA
 DIVIZE DGB, 2014
 

RADOSTICE-NÁVRH PÁSMA OCHRANY VODNÍHO ZDROJE
 OBEC RADOSTICE, 2014
 

Valašské meziříčí-DEZA-PROVOZNÍ ŘÁD SKLÁDKY
DEZA,a.s.,  2014
 

MATĚJOVICE-VODNÍ NÁDRŽ III - PRŮZKUM
 LESPROJEKT KRNOV,s.r.o.,  2014
 

TŘINEC-TŽ-PRŮZKUM KORYTA OLŠE
MINISTERSTVO FINANCÍ ČR,  2014
 

HODSLAVICE – POSILOVÉ ZDROJE – HG PRŮZKUM
 OBEC HODSLAVICE,  2013-2014
 

DOLNÍ ŽIVOTICE – TAURUS – HG A IG PRŮZKUM
 TAURUS Metal s.r.o., Dolní Živoříce, 2012

 
HG PRŮZKUM NA PROJEKTU 6114/MORAVIA-VTL PLYNOVOD V ÚSEKU TU TVRDONICE
-TU LIBHOŠŤ
NET4GAS s r.o., 2012

 
FRÝDEK – MÍSTEK – BASEBALL. HŘIŠTĚ – ORIENTAČNÍ PRŮZKUM
 TENNIS Zlín, a.s., Zlín,  2012

 
HRABOVÁ – CTPARK – HALA 09, ČÁST 2: HG PRŮZKUM
 CTP Invest, s. r. o., Humpolec,  2011

 
DOLANY, VÉSKA – POHOŘANY. HYDROGEOLOGICKÉ MAPOVÁNÍ
 Obec Dolany, 2010 –  2011

 
ČELADNÁ – HOTEL MIURA – HG POSUDEK
 UNISTAV a.s., Brno, 2011

 
OSTRAVA – HALDA HRABŮVKA – PODKLADY PD
 HYDROPROJEKT CZ a.s., 2011-2012

 
HRABOVÁ – CTP – ROSSIGNOL – HYDROGEOLOGICKÉ VRTY
 CTP Invest, s. r. o., Humpolec,   2010

 
DÁLNICE D47, STAVBA 47091/1 HRUŠOV – BOHUMÍN, 1. STAVBA, KM 155,140-159,620
 Strabag, a.s., závod Ostrava, 2005 – 2009

 
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – IG A HG PRŮZKUM
 Energoaqua, a.s., 2008

 
KRNOV – SILNICE I/57 – SV OBCHVAT
 Provedení náhradních vrtů v jímacím území Zlatá Opavice.
 Dopravoprojekt spol. s r.o., 2006

 
VRATIMOV – ZASAKOVÁNÍ
 p. Bohačík, 2006

 
ZOO OSTRAVA – ČERPACÍ OBJEKT
 Vladislav Uličný – ing. INTEXT Ostrava, 2006

 
STARÉ HAMRY – PROVOZNÍ OBJEKT Č. P. 181
 Povodí Odry, státní podnik, 2006

 
OSTRAVA – KOBLOV – STOLÁRNA – ZASAKOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE
 p. Šindler, 2006

 
SLEZSKÁ OSTRAVA – P. Č. 4279/2 – ZASAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD
 VOMA – Ing. Duda, 2006

 
JABLUNKOV – SILNICE I/11 – NÁHRADNÍ VRT ČHMÚ
 ALPINE stavební společnost CZ, 2006

 
OPRECHTICE – MEZIDEPONIE POPÍLKŮ – POSUDEK
 Biocel Paskov a.s., 2006

 
TŘINEC – TŽ – OLŠE - Průzkumné práce v řečišti Olše a Líštnice.
 AQD-envitest, s.r.o., 2006

 
OLŠANY – OP PAPÍRNA – OVĚŘENÍ ZDROJE - Provedení a vyhodnocení čerpacích zkoušek.
 OP papírna s.r.o., 2006

 
OSTRAVA – TŘ. 17. LISTOPADU – TRAMVAJOVÁ TRAŤ
Zpracování hydrogeologického posudku za účelem posouzení ovlivnění prameniště Pustkoveckého potoka v důsledku navrhovaných stavebních úprav pro stavbu tramvajové trati.
 Dopravní podnik Ostrava a.s., 2006

 
ZLATOHORSKÝ RUDNÍ REVÍR – HYDROGEOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ
 Dílčí část projektu Hornicko-ekologické zhodnocení rudního revíru po ukončení těžby a zpracování rud a prognóza dalšího vývoje GAČR 105/01/0692.
Česká geologická služba, Praha 1, 2004

 
KRNOV – ZLATÁ OPAVICE – PREVENTIVNÍ OCHRANA PODZEMNÍCH VOD
 Legislativní a hydrogeologické řešení preventivní ochrany kvality podzemních vod. Sladění s euronovelou vodního zákona.
 Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., 2004

 
OLŠANY – KROBOTOVA STUDNA – HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK
 Posouzení hydrogeologických poměrů vodního zdroje.
 OP papírna, s.r.o., Olšany, 2004

 
OLŠANY – OP – VODNÍ NÁDRŽ
Zhodnocení výsledků geologického a hydrogeologického průzkumu lokality navržené pro založení dvou usazovacích vodních nádrží.
 Lesprojekt Krnov, s.r.o., 2004

 
STONAVA - KŘIVÝ DŮL - ODKALIŠTĚ
Provedení čerpacích zkoušek, laboratorních analýz a závěrečné vyhodnocení pro stanovení místa čerpacích vrtů pro zajištění vodního zdroje k technologii plavení popílků.
OKD Doprava, a.s., 2003

 
ŠUMPERK – PRAMET - ČERPACÍ ZKOUŠKY
 Provedení expresních čerpacích zkoušek na dvou vrtech v areálu firmy PRAMET Tools, s.r.o.
 PRAMET Tools, s.r.o., 2003

 
KRNOV – OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE
 Zhodnocení hydrogeologických poměrů vodního zdroje obce Kunov pro vodoprávní řížení
 AQUA STOP v.o.s. Bruntál, 2005

 
PRADĚD – ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE A.S. – HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK
 Zhodnocení hydrogeologických poměrů pro účely stanovení vlivu stávajícího zasakování předčištěných odpadních vod z BČOV do podzemních vod.
České radiokomunikace a.s., Praha, 2005

 
POLANKA NAD ODROU – HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK
 Posudek je proveden z hlediska vodohospodářských zájmů i z hlediska ukládání inertních odpadů.
PÍSEK Ostrava s.r.o., 2005

 
HORNÍ DATYNĚ - POSUDEK PROPUSTNOSTI - Rešeršní studie vhodnosti geologických poměrů.
p. Karel Kocich, 2003

 
D47 - ST. 47091/1 A 47091/2 - HGP
 HG průzkum a zřízení monitorovací sítě v trase dálnice D47, stavba 47091/1,2
ŘSD ČR, závod Brno, 2003

 
TROJANOVICE - TEPELNÉ ČERPADLO - POSUDEK
 MVM EKO, s.r.o., Rožnov p. R., 2003

 
ŠUMPERK - UL. LIDICKÁ – HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM
 Santis, a.s. Žďár nad Sázavou, 2003

 
ZAJIŠTĚNÍ A OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ - Pomezí - změna OP vodního zdroje
 AQUA Minera, 2003

 
LOŽISKOVÁ HYDROGEOLOGIE
 Zlaté Hory – Mír – úpravna vod
 Sledování změn chemismu podz. a povrch. vod ovlivněných průzkumem a těžbou polymetalických rud na ložisku Zlaté Hory-západ a sanací a rekultivací následků těžby.
 MŽP ČR, 2000

 
JEZERNICE  - Hydrogeologický průzkum ložiska cihlářské suroviny.
 Wienerberger Cihlářský průzkum a.s., 1998

 
POMEZÍ – OMYA – HYDROVRT - Hydrogeologický průzkum ložiska vápenců.
OMYA, a.s. Vápenná, 1997

 
NĚMČIČKY – DÍLY - Hydrogeologický průzkum v prostoru pískovny.
 Brněnské písky a.s., 1997

 
 

Zasakování dešťových a odpadních vod
 

ZÁBŘEH NA MORAVĚ – VSAKOVACÍ ZKOUŠKY
Město zábřeh, 2015

Prostřední Bludovice – p. č. 45/12– ČOV, 2014
                              

Budišovice – p. č. 651– posouzení vsakovacích poměrů, 2014 
                                                   

Stará Ves nad Ondřejnicí – p. č. 879/4– dešťové vody, 2014

 

OSTRAVA-HRABŮVKA – p. č. 485/13, zasakování dešťových vod, 2014


MALENOVICE – p. č. 736 – HG posudek, 2014
 

KLIMKOVICE – p. č. 3039/13 - dešťové a odpadní vody, 2014


OSTRAVA-VÍTKOVICE - ZÁMEČEK – zasakování dešťových vod,  
 VÍTKOVICE a.s., 2014                                    


 TŘINEC - KONSKÁ – parcela č. 1374/20 – ČOV, 2011

 ŠENOV – zasakování dešťových vod a vod z ČOV. 2011

 RADVANICE – parcela č. 411/6 – zasakování dešťových vod, 2011

 PETŘVALD U KARVINÉ – zasakování dešťových vod, IG průzkum, 2010

 BÍLOVEC – STARÁ VES – HG a IG průzkum, 2010

 BRNO LÍŠEŇ – zasakování dešťových vod, 2010

 KARVINÁ – KONÍRNY – zasakování dešťových vod, studna, 2009
 


Monitoring znečištění podzemní vody

 

OSTRAVA-HRUŠOV-OZO-MONITORING 2015
OZO OSTRAVA s.r.o., 2015


ŠUMPERK – OC MONITORING PODZEMNÍ VODY 2014
 

SALLEROVA VÝSTAVBA ŠUMPERK, s.r.o., 2014
 

OSTRAVA-SILNICE I/11 PRODLOUŽENÁ RUDNÁ-MONITORING
STRABAG, a.s.,  2013-trvá
 

6114 MORAVIA PLYNOVOD-MONITORING 2014-2015
NET4GAS, s.r.o,  2014-trvá
 

Valašské meziříčí-DEZA-MONITORING SKLÁDKY
DEZA,a.s.,  2014
 

BĚLÁ POD PRADĚDEM-BĚLSKÁ STRÁŇ – MONITORING PRAMENIŠTĚ
 OVAK Jesenicka a.s., 2014 – trvá
 

ČESKÁ VES-ŘETĚZÁRNA a.s. – VODY 2014
 Řetězárna a.s., 2014 - trvá 
 

KRNOV – SKLÁDKY CVILÍN + GUNTRAMOVICE
 Město Krnov, 1992 – 2014
 

 
KRNOV – SKLÁDKY CVILÍN + GUNTRAMOVICE
 Město Krnov, 1992 – trvá

 
LIPOVÁ – POMEZÍ
 OMYA a.s. Vápenná, 1997 – trvá

 
ZLATÉ HORY – DIAMO s.p.
 DIAMO, státní podnik Stráž pod Ralskem, 2001 – trvá

 
BIOCEL – MONITORING
 Biocel Paskov a.s., 1995 – trvá

 
KRNOV – ZLATÁ OPAVICE + KOSTELEC
 KVAK s.r.o. Krnov, 2003 – trvá

 
AREÁL PRAMET TOOLS, S.R.O. ŠUMPERK
 Pramet Tools, s.r.o., 1999 – trvá

 
AREÁL ŘETĚZÁRNA A.S. ČESKÁ VES
Řetězárna a.s. Česká Ves, 1990 – trvá

 
LYSŮVKY – SILNICE I/48 – VZORKY PODZEMNÍ VODY
 Metrostav a.s., divize 4, Praha, 2012

 
ŠTRAMBERK – PÍSKOVNA – OVĚŘENÍ ODPADŮ
Město Štramberk,  2010

 
BIOCEL -MEZIDEPONIE POPELOVIN OPRECHTICE – MONITORING
 Biocel Paskov a.s., 2009 – 2010

 
PŘÍBOR – KOMPOSTÁRNA – MONITOROVACÍ SYSTÉM
 Město Příbor, 2009

 
BOHUMÍN – BONATRANS – MONITORING,
 BONATRANS GROUP a. s., 2009 – 2011

 
JANOSLAVICE – SKLÁDKA KALŮ - MONITORING
ŽDB a.s. Bohumín, 1992 – 2008
 

VÍTKOVICE, A.S., STŘEDISKO 994 – LÍSKOVEC (BÝVALÁ MOSTÁRNA)
 MF ČR, 2006 – 2007

 
VÍTKOVICE, A.S., STŘEDISKO 340 – KOVÁRNA KUNČICE
 MF ČR, 2006 - 2007

 
D 47, STAVBA 47091/2 HRUŠOV – BOHUMÍN – MONITORING
 Stavby silnic a železnic, a.s., závod Pardubice, 2006 – 2010

 
OSTRAVA - LHOTKA – ČOV
 FITE a.s. Ostrava; OKD Doprava a.s., 1995 – 2008

 
KRNOV – MONITOROVACÍ SÍŤ
zpracování projektu hydrogeologické monitorovací sítě
Dopravoprojekt spol. s r.o., 2006

 
ROŽNOV P. RADHOŠTĚM - SKLÁDKA TKO - MONITORING
 Monitoring chemismu vod na rekultivované skládce Kozák
 Město Rožnov p. Radhoštěm, 1995 - 2006

 
STARÝ LOM VALŠOV U BRUNTÁLU - MONITORING
 SOL-EX, spol s.r.o., Valšov, 2003 – 2005

 
NOVÝ MALÍN – SKLÁDKA PO - MONITORING
 Obec Nový Malín, 1995 – 2004

 
ZLATÉ HORY – RD – MONITORING VOD
 Zhodnocení monitoringu kvality podzemních vod pod rekultivovaným odkalištěm 03
 DIAMO st. p. Stráž pod Ralskem, závod Jeseník, 2004

 
KRNOV – GUNTRAMOVICE – CVILÍN
 Závěrečná zpráva o výsledcích monitoringu 2004
 Město Krnov, 2004

 
ZLATOHORSKÝ RUDNÍ REVÍR – HYDROGEOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ
 Zhodnocení po ukončení těžby revíru
Česká geologická služba Praha 1, 2003

 
ŠALA – SKLÁDKA RSTO
 SUDOP Žilina a.s., 1997 - 2000