Těžba ložisek nerostných surovin

Zajištění výstavby těžebních středisek pro těžbu zemního plynu a ropy 
1992 - dosud
Komorní Lhotka (1992), Komorní Lhotka I (1998), Morávka (2001), Krásná p.L.h. (2003), Raškovice (2005) a přepravních zařízení - VTL plynovodů Krásná - Raškovice (1999), Morávka - Raškovice (2001) , Raškovice - Janovice (2005)
 
Těžba zemního plynu
1992 - trvá
- z ložisek Komorní Lhotka (1992 – 1999), Komorní Lhotka I (od r. 1998 - dosud), Krásná p.L.h. (1999 - dosud), Morávka (2001 - 2010),  Janovice (2005 - dosud)
- těžený zemní plyn je dodáván do distribuční sítě RWE GasNet, spol. s r.o.
- společnost UNIGEO a.s. je držitelem licence na výrobu zemního plynu
 
Těžba ropy
(1992 - 2011)
- ropa byla dodávána na zpracování do rafinérií
 
 
Těžba ložiska stavebních písků
1997 - 2011
Bernartice u Nového Jičína