Nakládání s odpady

 

JESENÍK – SSOK – rozbor odpadu
 Správa silnic Olomouckého kraje, 2012 – 2015
 
ZLATÉ HORY-ČVS-ODPADNÍ VODY 2015   
 ČESKO-SLEZSKÁ VÝROBNÍ, a.s., 2015
 
JESENÍK – SSOK – rozbor odpadu 2015
 Správa silnic Olomouckého kraje, 2015


 LIPOVÁ-LÁZNĚ-STAVBA PENZION CHIRANKA – zatřídění odpadů   
 Stavpur, spol. s.r.o., 2014
 

KARVINÁ - MARKLOVICKÁ - průzkum pro zatřídění odpadů   
 Projekce Guňka s.r.o., 2014

 
JESENÍK – SSOK – rozbor odpadu
 Správa silnic Olomouckého kraje, 2012 - 2014

 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – DEZA – PROVOZNÍ ŘÁD SKLÁDKY
 DEZA a.s., 2014

 
MIKULOVICE – ČOV – rozbor odpadu
 Obec Mikulovice, 2012 - 2013


OSTRAVA – SVINOVSKÉ MOSTY – vzorky zemin
HOCHTIEF a.s., 2012
 

OSTRAVA – LHOTKA – SPORTOVNÍ HALA – vzorek odpadu
 Ing. Petr Kopec, s.r.o., 2012
 

STARÁ ČERVENÁ VODA – IDS - zemina
 IDS – Inženýrské a dopravní stavby, a.s., 2012

 

TŘINEC – TŽ – SPECIÁLNÍ VZORKY
odběr vzorků kontaminovaných zemin a stavebních konstrukcí, jejich analýza vyhodnocení účinnosti termické úpravy dosažených hodnot
OKD Doprava, a.s., 2003