Sanace ekologických zátěží

KAPITOLY:

 

Zahraniční akce

Sanace starých ekologických zátěží

Průzkumy znečištění podzemních vod a horninového prostředí, realizační projekt sanace
 

Zahraniční akce
 
Slovensko – průzkumy znečištění
MŽP SR, 2015


Sanace starých ekologických zátěží
 

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD – PD podzemní vody 
 AWT REKULTIVACE , a.s., 2013– trvá
 
OSTRAVA – KOKSOVNA SVOBODA - ČERPÁNÍ
  MF ČR, 2015


OSTRAVA – SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD - SANACE
 AWT REKULTIVACE , a.s., 2013– trvá
 

OSTRAVA – KOKSOVNA JAN ŠVERMA – SANACE
 OKK Koksovny, a.s., 1997 – trvá

 
TŘINEC–TŽ – SANACE
 MF ČR, 2003 – trvá

 
TŘINEC–TŽ – SANACE – DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE
 MF ČR, 2010 – trvá

TŘINEC – TŽ – KOLEJIŠTĚ U HMG – DEKONTAMINACE VOD

Likvidace havárie – úniku PHM
 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., 2013

 
BC MCHZ - SANACE NESATUROVANÉ ZÓNY S BLOKU V AREÁLU SPOLEČNOSTI BORSODCHEM MCHZ, S. R. O. –  SANACE PODZEMNÍCH VOD
 SITA CZ a. s., 2009 – 2012

 
SOBOTÍN – VELAMOS – SANACE AREÁLU ZÁVODU
 Velamos a.s., Sobotín, spol. v konkursu,  1998 – 2011

 
MOŠNOV – PZ – SANACE A DEMOLICE
 AWT a.s. Ostrava, 2008 – 2009

 
VSETÍN – SKLÁRNY – STÁČIŠTĚ MAZUTU
 ASA, spol. s.r.o., 2003 - 2004

 
PRADĚD – SANACE
České radiokomunikace a.s., 2003 – 2004

 
ZLATÉ HORY – LIKVIDACE NÁSLEDKŮ DŮLNÍ ČINNOSTI – DOKONČENÍ – DODATEK Č. 1
Ministerstvo životního prostředí, 2004

 

 OSTRAVA - SVINOV – TTS - SANACE
 Znečištění podzemní vody mazutem v okolí stáčiště topných olejů,sanační čerpání podzemní vody s gravitačním a sorpčním odlučováním kontaminantů. Sanační monitoring.
 Vítkovice a.s., Ostrava, 1994 – 01

 
VRBNO POD PRADĚDEM – LPH, S.R.O.
 Sanace centrálního skladu olejů.
LPH, s.r.o., Vrbno p. Pradědem, 2001

 
VELAMOS, A.S. SOBOTÍN – SKLÁDKA ZLATÉ HORY - SANACE SKLÁDKY Skládka neutralizovaných galvanických kalů – znečištění zemin NEL, ClU, kyanidy, TK. Doprůzkum, sanace a rekultivace in situ VELAMOS, a. s. Sobotín v k.ú. Zlaté Hory.
 Velamos, a.s. Sobotín, 1997 – 1998

 
ELEKTRÁRNA TŘEBOVICE – SANAČNÍ ČERPÁNÍ
 Znečištění podzemní vody NEL.
ČEZ – OKE; MST a.s, 1990 – 1996

 
HAVÍŘOV - ČS PHM
 Znečištění zemin a podzemní vody ropnými látkami.
 fa Komárek Jiří, Ostrava, 1995 – 1996

 
ŠLAPANICE - PAPÍRNY - SANACE
 Znečištění podzemní vody, zemin a říčních sedimentů dehty.
Šlapanické papírny a.s., ICEC Šlapanice, 1995 – 1996

 


Průzkumy znečištění podzemních vod a horninového prostředí, realizační projekt sanace

 

 MATĚJOVICE – VODNÍ NADRŽ III. - průzkum
 Lesprojekt Krnov s.r.o., 2014

 RYCHVALD – MAZUTOVÁ KOTELNA – č.p. 1608 – průzkum kontaminace
 AWT Rekultivace a.s., 2013

 JINDŘICHOV - SKLÁDKA - ověření kontaminace
 Obec Jindřichov, 2013

 TŘINEC –TŽ – průzkum staveniště kyslíkárny
 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, 2013

 ZLATÉ HORY - DIAMO - nákladová rampa - ověření kontaminace zemin
 DIAMO s.p., o.z. GEAM, 2013

LUŽICE – VRT Lužice 52 – průzkum kontaminace
 Palivový kombinát Ústí, s.p., 2012

 
Lysůvky – silnice I/48 – vzorky podzemní vody
 Metrostav a.s., divize 4, Praha, 2012

 
Dolní Životice – Taurus – HG a IG průzkum
 TAURUS Metal s.r.o., Dolní Živoříce, 2012

 
Frýdek – Místek – baseball. hřiště – orientační průzkum
 TENNIS Zlín, a.s., Zlín,  2012

 
Dolany, Véska – Pohořany. Hydrogeologické mapování
 Obec Dolany, 2010 –  2011

 
ŠTRAMBERK - PÍSKOVNA – ověření odpadů
Město Štramberk,  2010


 OPAVA – KSR Industrial, s.r.o. – průzkum kontaminace
 KSR Industrial, s.r.o., Opava, 2010

 
TŘINEC – DOMOV SOSNA - nádrže LTO
 Sociální služby města Třinec, 2009

 
BIOCEL – MEZIDEPONIE POPELOVIN OPRECHTICE – monitoring
 Biocel Paskov a.s., 2009 – 2010

 
PŘÍBOR - KOMPOSTÁRNA – monitorovací systém
 Město Příbor, 2009

 
BOHUMÍN - BONATRANS – monitoring,
 BONATRANS GROUP a. s., 2009 – 2011

 
HULVÁKY – ARMÁDA SPÁSY – průzkum pozemku
 Armáda Spásy v ČR, 2008

 
Geologický  hydrogeologický průzkum  - Modernizace VKB č. 11
 ArcelorMittal Ostrava a.s., 2007

 
VÍTKOVICE, a.s., středisko 994 – Lískovec (bývalá Mostárna)
 MF ČR, 2006 – 2007

 
VÍTKOVICE, a.s., středisko 340 – Kovárna Kunčice
 MF ČR, 2006 - 2007

 
Provedení doprůzkumu a zpracování projektu sanace „Halda Hrabůvka“
MF ČR, 2007

 
DOLNÍ ŘEDICE – PRŮZKUM KONTAMINACE
 FP Formagrau s.r.o., 2006

 
VÍTKOVICE, A.S., STŘEDISKO 340 – KOVÁRNA KUNČICE
 Předsanační doprůzkum a zpracování prováděcího projektu sanačních prací.
 MF ČR, 2006

 
VÍTKOVICE, A.S., STŘEDISKO 994 – LÍSKOVEC (BÝVALÁ MOSTÁRNA)
 Předsanační doprůzkum a zpracování prováděcího projektu sanačních prací.
 MF ČR, 2006

 
DEZA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - REKULTIVACE SKLÁDKY ODPADŮ
Zpracování projektu rekultivace a hydrogeologického posudku.
 DEZA a.s. Valašské Meziříčí, 2004

 
D47 - STAVBA 47091/1 A 47091/2-HGP
 Hydrogeologický průzkum a zřízení monitorovací sítě v trase dálnice D47, stavba 47091/1,2.
ŘSD ČR, závod Brno, 2003

 
HRACHOVEC – ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY
 Hydrogeologický průzkum v prostoru skládky TKO.
 Město Valašské Meziříčí, 2003

 
JABLUNKOV - ČS PHM - KONTROLNÍ VRT
 Provedení kontrolního vrtu a posouzení odebrané zeminy za účelem ověření kontaminace horninového prostředí ropnými látkami.
 Město Jablunkov, 2003

 
VÍTKOVICE - ODBĚR VZORKŮ
Realizace odběrných sond, odběr vzorků zemin a jejich analýza na NEL.
 Acropolis Consulting Opava, a.s, 2003

 
LIBAVÁ - MYCÍ RAMPA - HGP
 A.S.A., spol. s.r.o, 2003

 
TŘINEC - TŽ - SPECIÁLNÍ VZORKY
 Odběr vzorků kontaminovaných zemin a stavebních konstrukcí, jejich analýza a vyhodnocení účinnosti termické úpravy dosažených hodnot.
 OKD Doprava, a.s., 2003

 
ŠUMPERK – NOVOSTAVBA PLUS DISKONT
 Projekt sanace.
 Santis a.s, 2003

 
KRNOV – CVILÍN – REKULTIVACE
 Město Krnov, 2002

 
ZLATÉ HORY - LIKVIDACE NÁSLEDKŮ DŮLNÍ ČINNOSTI
 (štoly Mír a Hackelberg)
 MŽP ČR, 1990 - 2001