Geotechnika a geotechnický průzkum


Geotechnický průzkum žel. tratě Paskov-Lískovec km 15,7-16,0, vč. návrhu řešení rekonstrukce, stabilitního posouzení, zpracování přípravné dokumentace a geotechnického dozoru
SŽDC s.o, SDC Ostrava, 2010-2012

Geotechnický průzkum žel. tratě Bohumín-Vrbice – Bohumín st.hr. ČR/PL
SŽDC s.o. SDC Ostrava, 2009

Geotechnické průzkumy na tratích ŽSR
(Bratislava – Kúty, Kúty - Devínské Jazero, Výhybňa Tekovská Breznica – Nová Baňa, Kralovany – Turany, Ružomberok – Lubochňa, Sládkovičovo – Štúrovo, Trnava – Nové Město nad Váhom, Púchov – Žilina, Kralovany – Liptovský Mikuláš)
EX – Želing Bratislava – průběžně

Geotechnické průzkumy sesuvných území Vsetínska vč. jejich monitoringu (Mikulůvka, Růžka, Janišov, Hutisko-Solanec, Lidečko, Vsetín, Jasénka), Šumperka (Žulová, Tomíkovice, Jeseník, Javorník, Písečná, Česká Ves), Zlínska (Buchlovské kopce), Frýdecko-Místecka (Skalice, Bahno, Koloredov, Zámecký park, Staré Hamry), Ostravska (Markvartovice) atd.
OkÚ, OÚ, MěÚ, ŘSD – průběžně

Geotechnické průzkumy pro založení staveb, stavební povolení, vlivy důlní činnosti, atd.
(Tondach Hranice, Špičky, Dalkia, Arccerol Mittal, Obecní dvůr Praha, Ostrava, Dolní Lutyně, Třinec, Brušperk, Prostřední Suchá, Stará důlní díla v oblasti OKD) - průběžně

Geotechnický průzkum žel. tratě Podivín – Zaječí km 99,000 – 101,000 vč. návrhu řešení rekonstrukce, stabilitního posouzení a zpracování přípravné dokumentace
SŽDC s.o. SS Olomouc, 2007

Geotechnický průzkum žel. tratě Mar. Lázně – Ovesné – průzkum mostních objektů
Waltec v.o.s. Olomučany, 2004
Geotechnický průzkum III. koridoru trati Dětmarovice – Český Těšín
ČD, a.s., Stavební správa Olomouc, 2003

Sanace svahu km 35,590 - 37,100 trati Děčín – Oldřichov – geotechnický průzkum sesuvu svahu
ČD, a.s., SDC Ústí nad Labem, 2003

Oprava sesuvu svahu km 443,000-443,300 trati Plzeň-Cheb - geotechnický průzkum sesuvu svahu
ČD, a.s., SDC Karlovy Vary, 2003

 

 

 

Kontakty :

Ing. Ján Bubrín, tel. +420 596 706 204, e-mail: bubrin.jan@unigeo.cz