Laboratorní analýza zemin

Laboratoř mechaniky zemin zpracovává v průměru 3000 laboratorních vzorků ročně. Podílela se na všech význačných zakázkách geologicko-inženýrských, hydrogeologických a geotechnických průzkumů v celé ČR. Dále jsou uvedeny jen nejvýznačnější zakázky:

Rekonstrukce a modernizace železničních tratí tranzitních koridorů ČD :

Brno – Břeclav, Ostrava – Petrovice, Břeclav – Hodonín, Olomouc – Červenka, Krasíkov – Zábřeh, Přerov – Hranice, Hranice – Ostrava, Přerov – Olomouc, Dětmarovice – Český Těšín

Železnice SR :

Žilina – Košice, Bratislava - Dunajská Streda, Trnava – Trenčín – Nové Mesto n. Váhom, Žilina - Považská Bystrica, Sládkovičovo - Štúrovo a.j.

Rekonstrukce a výstavba silnic, dálnic a silničních obchvatů :

Dálnice : D-8, D-11, D-47
Rychlostní komunikace : Jablunkov – obchvat, Mokré Lazce – Opava, Ostrava - Prodloužená Rudná, Sil. I/48 Rybí, Dobrá – Tošanovice, Tošanovice – Žukov, Žukov - Český Těšín, Třanovice – Bystřice, Mošnov obchvat I/58 a.j.

Zkoušky pro zakládání staveb, průzkumy pro projekty

Žlutice, D 47, Vsetín - Za díly, Vsetín – Hanžlov, Vodovodní přivaděč Lidečko, Ostravice - golfové hřiště, Hnojník - manipulační plocha, Silnice I/11 - Jablunkov - obchvat

Výstavba supermarketů a hypermarketů Interspar, Carrefour, Tesco, Hypernova, Shoping Park v celém severomoravském regionu

Průmyslové zóny Kolín, Mošnov, Šumperk, Karviná, Šilheřovice, firmy BEHR, SIEMENS, HELLA, ROCKWOOL, Nošovice, GOLDBECK BAU s.r.o. - Ostrava - Přívoz

Ostrava – NOVÁ KAROLÍNA – geotechnický a ekologický dozor

Ústav aplikované mechaniky BRNO s.r.o. - sondy dynamické penetrace ČEPRO a.s.

Účelová komunikace MSK HVĚZDA – OVČÁRNA
ALGOMAN s.r.o. - Opava - hráze

Vypracování doporučení pro stanovení technologie materiálů, (zhutňování, zlepšování zemin vápnem).


Kontakty :

Ing. Lenka Smetanová, tel. 596 706 351, smetanova.lenka@unigeo.cz