Sanace svahů, zemních zářezů a staveb

UNIGEO a.s., Divize Saneko provádí činnosti v oborech:
  • průzkumné práce
  • projekční činnost
  • vlastní sanační činnost – sanace zemních sesuvů, skalních masívů a stavebních objektů, zpevňování svahů v zářezech liniových staveb, zvláště železničních tratí, prostorové ztužení základových poměrů (mikropiloty, injektáž), kotvy, podzemní injektážní stěny, betonové a gabionové stěny, realizace statického zabezpečení, oprava a sanace mostů, tunelů, propustků a podchodů, vodohospodářské stavby, ekologické stavby na klíč