Stavební práce

Divize Saneko provádí činnosti v oborech:

  • vodohospodářské stavby – zpevňování břehů řek a vodotečí, úprava nivelety vodotečí, sanace vodohospodářských děl (oprava koryt, budování podélného a příčného opevnění, výplňová a zpevňující injektáž cementovými suspenzemi i dvousložkovými pryskyřicemi), průzkum a sanace podvodních částí mostních pilířů
  • výstavba železničních koridorů
  • speciální stavební činnosti – sanace historických budov, zajišťování starých důlních děl, zajišťování skalních objektů, geotechnické stavby, injektáže horninového masívu a objektů, zajištění stability zemních těles aj.

Dále provádí činnosti v oborech:
  • výstavba podzemních zásobníků plynů a všech obslužných činností
  • projektování, výstavba i rekultivace skládek včetně nebezpečných
  • provádění staveb na klíč, demolice objektů
  • opravy obytných i průmyslových objektů