Inženýrské činnosti

Divize Saneko - inženýrské činnosti

Divize Saneko zabezpečuje a zastřešuje v rámci naši akciové společnosti zakázky velkého rozsahu nejen svým velkým vlastním objemem prací, ale i velkého počtu různých činností. Spektrum těchto komplexních dodavatelských zakázek prováděných jednak vlastními silami a jednak pomocí subdodavatelů je značné. Jedná se zejména o tyto oblasti:

  • výstavba podzemních zásobníků plynů a všech obslužných činností
  • projektování, výstavba i rekultivace skládek včetně nebezpečných
  • navrhování a provádění izolací všech druhů staveb 
  • projekční a inženýrská činnost ve stavebnictví, hornictví a plynárenství
  • projektování a sanace sesuvů
  • provádění staveb na klíč, demolice objektů
  • opravy obytných i průmyslových objektů
  • vyhledávání, zajišťování a monitoring starých důlních děl
    měření metanu v inženýrských sítích