Laboratorní analýza vod a půd

Ekologická a analytická laboratoř SEAL byla akreditovaná ČIA o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005. Laboratoř tak má osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoř č. 1412.3. Předmětem akreditace jsou chemické analýzy pitných, povrchových, podzemních a odpadních vod, zemin, odpadů, kalů a výluhů v rozsahu uvedeném v příloze k tomuto osvědčení - viz Akreditované útvary.


Laboratoř provádí tyto hlavní okruhy činností:
 

  • Základní chemický rozbor vod
  • Speciální anorganická analýza ( stanovení kovů )
  • Speciální organická analýza
    • chemické analýzy vzorků pitných, povrchových,podzemních a odpadních vod
    • chemické analýzy vzorků zemin, výluhů