Nakládání s odpady

UNIGEO a.s., Divize geologie a životního prostředí nabízí činnosti a služby v odpadovém hospodářství.

Odpady

  • nakládání s odpady a s nebezpečnými odpady
  • vyhledávání a průzkum lokalit vhodných ke skládkování
  • průzkumy a projekty skládek odpadů všech kategorií
  • návrhy, realizace a provozování monitorovacích systémů skládek
  • sanace, likvidace a návrhy rekultivace skládek, návrhy rekultivací vytěžených prostorů
  • zpracování a aktualizace programů odpadového hospodářství
  • zpracování provozně manipulačních řádů skládek
  • zjišťování a inventarizace opuštěných skládek odpadů