Sanace ekologických zátěží

UNIGEO a.s., Divize geologie a životního prostředí provádí komplexně sanační práce, související s průzkumem, hodnocením, odstraňováním a monitorováním kontaminovaného horninového prostředí a vod, stavebních konstrukcí včetně starých ekologických zátěží.

Nabízíme:

sanace znečištění podzemních vod, horninového prostředí a stavebních konstrukcí
 • zjišťování zdrojů kontaminace
 • návrhy variantních sanačních opatření
 • zpracování prováděcích projektů sanací včetně provozně manipulačních řádů dekontaminačních jednotek
 • sanace zemin nesaturované zóny metodami „in situ“ a „ex situ“
 • dekontaminace podzemních vod standardními metodami (např. gravitační a sorpční separace, stripování, filtrace, využití biodegradačních a enzymatických preparátů)
 • návrh koncepce a sledování procesu přirozené atenuace znečištění
 • inženýring sanačních prací
 • sanační a postsanační monitoring
 • aktualizace analýzy rizika
 • vyhodnocování a zpracování dat s využitím statistických metod a GIS
 • hydrodynamické modelování a řízení sanačního procesu (Modflow, GMS)
 • zpracování dat pro databázi SESEZ a její plnění