Geotechnika a geotechnický průzkum

UNIGEO a.s., Divize Saneko provádí činnosti v oborech:
  • polní geotechnické zkoušky
  • stabilitní výpočty, návrhy sanačních opatření
  • komplexní geotechnický a geologický průzkum železničních tratí, průzkum železničních spodků a kategorizace závad
  • provádění statických zatěžkávacích zkoušek pro ověření únosnosti a míry zhutnění náspů, komunikací apod., polní geomechanické zkoušky na horninách a zeminách
  • vyhodnocení statických a dynamických penetrací a zajištění jejich realizace
  • posuzování stabilitních poměrů rizikových území a objektů, stabilitní výpočty a návrhy sanačních opatření
  • geotechnický monitoring