>> Certifikované manažerské systémy

UNIGEO a.s. má zavedený systém managementu jakosti podle
ČSN EN ISO 9001 : 2016 s vyloučením článku Návrh a vývoj, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 (EMS) a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 (SM BOZP). Při prokazování shody v souladu s rozhodnutím Rady 93/465/EHS vyhovuje systém modulu D. Tyto systémy jsou integrovány do takzvaného „Systému integrovaného managementu“ (IMS). Jako vyjádření svého postoje k zabezpečení účinné funkce systému integrovaného řízení a jeho dalšího zlepšování vyhlásilo vedení společnosti politiku IMS . 
 
Certifikát SMJ č. QMS-875-2016 (změna A)
dle ČSN EN ISO 9001:2016 s platností do 30.4.2019
Certifikát EMS č. EMS-442-2016 (změna A)
dle ČSN EN ISO 14001:2016 s platností do 30.4.2019
Certifikát BOZP č. BOZP-217-2016 (změna A)
dle ČSN OHSAS 18001:2008 s platností do 30.4.2019
 


Kromě toho se uvnitř dvou organizačních útvarů uplatňují vlastní subsystémy - viz akreditované útvary -  ověřované akreditačním orgánem Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (ČIA)

 

Soubory:

pdf Certifikát SMJ ČSN EN ISO 9001:2016 22. 5. 2018 12:14:44
223 kB
pdf Certifikát EMS ČSN EN ISO 14001:2016 22. 5. 2018 12:16:12
183 kB
pdf Certifikát BOZP ČSN OHSAS 18001:2016 22. 5. 2018 12:17:10
175 kB
pdf Politika IMS platnost do 31.12.2018 5. 1. 2016 12:43:53
494 kB