>> Certifikované manažerské systémy

UNIGEO a.s. má zavedený systém managementu jakosti podle
ČSN EN ISO 9001 : 2009 s vyloučením článku 7.3 – Návrh a vývoj, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 (EMS) a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 (SM BOZP). Při prokazování shody v souladu s rozhodnutím Rady 93/465/EHS vyhovuje systém modulu D. Tyto systémy jsou integrovány do takzvaného „Systému integrovaného managementu“ (IMS). Jako vyjádření svého postoje k zabezpečení účinné funkce systému integrovaného řízení a jeho dalšího zlepšování vyhlásilo vedení společnosti politiku IMS . 
 
Certifikát SMJ č. QMS-875-2016
dle ČSN EN ISO 9001:2009 s platností do 30.4.2019
Certifikát EMS č. EMS-442-2016
dle ČSN EN ISO 14001:2005 s platností do 30.4.2019
Certifikát BOZP č. BOZP-217-2016
dle ČSN OHSAS 18001:2008 s platností do 30.4.2019
 


Kromě toho se uvnitř dvou organizačních útvarů uplatňují vlastní subsystémy - viz akreditované útvary -  ověřované akreditačním orgánem Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (ČIA)

 

Soubory:

pdf Certifikát SMJ ČSN EN ISO 9001:2009 18. 5. 2016 08:57:57
176 kB
pdf Certifikát EMS ČSN EN ISO 14001:2005 18. 5. 2016 08:59:37
172 kB
pdf Certifikát BOZP ČSN OHSAS 18001:2008 18. 5. 2016 09:00:53
142 kB
pdf Politika IMS platnost do 31.12.2018 5. 1. 2016 12:43:53
494 kB