>> Akreditované útvary

Akreditované útvary ověřované akreditačním orgánem Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (ČIA):
 


Akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005

  • Středisko ekologické a analytické laboratoře (SEAL) je akreditované ČIA o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2005. Laboratoř získala Osvědčení o akreditaci č. 255/2016
    pro zkušební laboratoř č. 1412.3 s platností do 29.4. 2018. Osvědčení bylo vydáno na základě posouzení splnění akreditačních kriterií podle výše uvedené normy a po zjištění, že zkušební laboratoř je odborně způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat činnosti v rozsahu předmětu akreditace.

  •  Středisko laboratoře mechaniky zemin (LMZ)
    je akreditované ČIA o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2005. Laboratoř získala Osvědčení o akreditaci č. 485/2016
    pro zkušební laboratoř č. 1412 s platností  do 17.8.2021. Osvědčení bylo vydáno na základě posouzení splnění akreditačních kriterií podle výše uvedené normy a po zjištění, že zkušební laboratoř je odborně způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat činnosti v rozsahu předmětu akreditace. 
     

 (Osvědčení a předmět akreditace  - viz níže v příslušném souboru)

 

Soubory:

pdf Akreditace SEAL Osvědčení o akreditaci č.255/2016 pro zkušební laboratoř č.1412.3 19. 9. 2016 10:20:50
157 kB
pdf Akreditace SEAL Předmět k akreditaci č.255/2016 pro zkušební laboratoř č.1412.3 19. 9. 2016 10:24:37
597 kB
pdf Akreditace LMZ Osvědčení o akreditaci č.485/2016 pro zkušební laboratoř č.1412 14. 11. 2016 14:18:59
611 kB
pdf Akreditace LMZ Předmět k akreditaci č.485/2016 pro zkušební laboratoř č.1412 14. 11. 2016 14:22:51
908 kB