>> Akreditované útvary

Akreditované útvary ověřované akreditačním orgánem Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (ČIA):
 


Akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005

 • Středisko ekologické a analytické laboratoře  (SEAL)
  je laboratoř akreditovaná ČIA o.p.s. podle normy
  ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2005. Laboratoř získala Osvědčení
  o akreditaci č. 215/2018 pro zkušební laboratoř č. 1412.3
  s platností do 26.4. 2023. Osvědčení bylo vydáno na základě posouzení splnění akreditačních kriterií podle výše uvedené normy a po zjištění, že zkušební laboratoř je odborně způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat činnosti v rozsahu předmětu akreditace.

 •  Středisko laboratoře mechaniky zemin  (LMZ)
  je laboratoř akreditovaná ČIA o.p.s. podle normy
  ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2005. Laboratoř získala Osvědčení
  o akreditaci č. 485/2016 pro zkušební laboratoř č. 1412
  s platností  do 17.8.2021. Osvědčení bylo vydáno na základě posouzení splnění akreditačních kriterií podle výše uvedené normy a po zjištění, že zkušební laboratoř je odborně způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat činnosti v rozsahu předmětu akreditace. 
   

 (Osvědčení a předmět akreditace  - viz níže v příslušném souboru)

 

Soubory:

pdf Akreditace SEAL Osvědčení o akreditaci č.215/2018 pro zkušební laboratoř č.1412.3 22. 5. 2018 11:24:27
592 kB
pdf Akreditace SEAL Předmět k akreditaci č.215/2018 pro zkušební laboratoř č.1412.3 22. 5. 2018 11:28:31
2.08 MB
pdf Akreditace LMZ Osvědčení o akreditaci č.485/2016 pro zkušební laboratoř č.1412 14. 11. 2016 14:18:59
611 kB
pdf Akreditace LMZ Předmět k akreditaci č.485/2016 pro zkušební laboratoř č.1412 14. 11. 2016 14:22:51
908 kB