Vybrané ekonomické údaje

Rok        Výnosy        Vlastní kapitál      Průměrný počet 
            (v tis. Kč)        (v tis. Kč)           zaměstnanců
 

2016      231 709            46 965               122

2015      237 313            22 133               123 
2014      318 993          105 482               134

2013      311 361          168 584               146

2012      323 198          165 644               154
2011      269 841          161 850               163 

2010      249 130          154 118               173
2009      245 202          151 476               182
2008      296 362          148 482               206
2007      347 918          144 281               220
2006      465 934          162 631               232
2005      269 678          155 080               233
2004      277 642          148 519               247
2003      207 286          145 746               255